Her vil du finne Sjåførkursene
Sjåførkurs Høsten 2014. Kurset går over 3 uker, mandag - torsdag kl. 18-21.
Påmelding til ks@harstadtaxi.no